Akvariekungen
Annons

Frontosagruppen - Nordiska Ciklidsällskapet

Frontosagruppen


Fiskar som ingår i släktet

Baileychromis centropomoides

Temperatur 24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
17 cm
pH
8,8-9,3

Cyphotilapia frontosa

Temperatur 24-27,5°C
Volym
200 cm & 500 l
Längd
40 cm
pH
8,8-9,3

Cyphotilapia gibberosa

Temperatur 24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
40 cm
pH
8,8-9,3

'Gnathochromis' permaxillaris

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
8,8-9,3

Greenwoodochromis bellcrossi

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Greenwoodochromis christyi

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
18 cm
pH
8,8-9,3

Limnochromis abeelei

Temperatur 24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
24 cm
pH
8,8-9,3

Limnochromis auritus

Temperatur 24-27,5°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
17 cm
pH
8,8-9,3

Limnochromis staneri

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
19 cm
pH
8,8-9,3

Reganochromis calliurus

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
8,8-9,3

Tangachromis dhanisi

Temperatur 24-27,5°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
11 cm
pH
8,8-9,3

Trematochromis benthicola

Temperatur 24-27,5°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
22 cm
pH
8,8-9,3

Triglachromis otostigma

Temperatur 24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Tillbaka till artregistret