CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Etroplus suratensis
Av: Helmut Pinter Helmut Stallknecht

Helmut Pinter (del 1), Helmut Stallknecht (del 2) Del 1. Tills jag (Helmut Pinter) på ett oväntat sätt gjorde direkt bekantskap med Etroplus suratensis kände jag denna art bara från litteraturen. Visserligen hade denna ciklid redan 1905 levande införts första gången till Europa. Även vid senare tillfällen har den i mindre antal emellanåt importerats. Tydligen hade den aldrig förökats i större antal i akvarium. Åtminstone i tyskspråkiga facktidskrifter finns ingenstans ...