CARES
Annons

Oreochromis niloticus vulcanis
Av: Roger Häggström

Några dagar efter det att förra numret av Ciklidbladet kom ut damp det ned ett brev från Sven O. Kullander på hallgolvet (tack Sven!). I brevet fanns ett utdrag ur Ethelwynn Trewavas avhandling Tilapine Fishes of the genera Sarotherodon, Oreochromis and Danakila. Det visade sig att det fanns en hel del att läsa i den vetenskapliga litteraturen om mina "Tilapia" från vulkansjön på ön i Lake Turkana. Till att börja med är det inte en "Tilapia niloticus" som jag skrev in min artikel. De ...