Akvariekungen
Annons

Teleogramrna brichardi Poll, 1959
Av: Mary Baily

Ur Ciklidårsboken, Volym 3 Teleogramma är ett släkte med små, könsmässigt olikfärgade, strömlevande ciklider som härstammar från Zaire-floden (tidigare Kongo-floden) och dess bifloder. För tillfället är fyra arter vetenskapligt kända, men bara en T. brichardi, har exporterats för akvariebruk. T. brichardi sågs första gången i Europa i slutet av sextio- och början av sjuttio-talet tillsammans med flera andra intressanta västafrikanska arter från släktena Steatocranus, ...