Akvarieleasing
Annons

Oredan i Diskus-taxonomin
Av: Anthony Inder Mazeroll 1. & Marc Weiss 2.

Ur Ciklidårsboken, Volym 5 1. Dept. of Biology and Geosciences, West Texas A & M University, Box 808, Canyon, TX 79016-0001, USA. 2. World Wide Fish Farm - USA, 6911 NW 46th Street, Miami, FL 33166, USA. I en artikel i Tropical Fish Hobbyist 1991 ställde Dr. Warren Burgess två frågor om taxonomin och systematiken för diskus; 1/ Kunde den Symphysodon discus som hittats utanför Rio Negro vara bevis för att denna art historiskt haft en mycket större spridning. 2/ Skulle S. discus willisc ...