Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Från tidens vägskäl
Av: Mikael Karlsson

Enskilda ådror flyter med samma form, med samma hastighet ifrån origo. De är integrerade i det förgångna, men numera två olika. Förändringars ideal har delat dem, och skapat kontrasternas begynnelse. De är avskilda i enkelhet, genom geometriska avstånd, geologiska sträckor. Avskilda även i tid. De är separerade i evolutionens ursprung. De är kvarlevor från tidens vägskäl. Naturligt urval har påverkat utvecklingen för arter att förvärva olika egenskaper. Det blir de bäst a ...