CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Frn tidens vgskl
Av: Mikael Karlsson

Enskilda dror flyter med samma form, med samma hastighet ifrn origo. De r integrerade i det frgngna, men numera tv olika. Frndringars ideal har delat dem, och skapat kontrasternas begynnelse. De r avskilda i enkelhet, genom geometriska avstnd, geologiska strckor. Avskilda ven i tid. De r separerade i evolutionens ursprung. De r kvarlevor frn tidens vgskl. Naturligt urval har pverkat utvecklingen fr arter att frvrva olika egenskaper. Det blir de bst anpassade arterna som ...