Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Tropheus moorii "Murago"
Av: Christian Alfredsson

Få färgvarianter av Tropheus har rönt så stor uppmärksamhet innan den kommit till marknaden. Brichard var först med att fånga dem i början av 80-talet. Det tog lång tid innan dessa fiskar exporterades i större mängder då Brichard höll dem i stora odlingsdammar vid sin fångststation. Det var få akvarister förunnat att ha denna fisk i början. Själv kommer jag ihåg en bild från Ad Konings Tropheus-föredrag. Denna bild etsade sig in i minnet och jag bestämde mig för att en ...