Sandby Ciklidhobby
Annons

Fluidiserande sandfilter
Av: Patrik Hylland

I ett biologiskt filter omvandlar bakterier ammonium (NH4+) och nitrit (NO2-) till nitrat (NO3+) i en reaktion som kallas för nitrifikation. Ammonium som är den joniserade formen av ammoniak (NH3) bildas vid bl. a. nedbrytning av biologiskt material samt utsöndras av fiskar och andra djur i akvariet. Ammoniak och ammonium står i ett jämviktsförhållande som är pH-beroende, där den övervägande delen är ammonium. Ammoniak/ammonium och nitrit kan redan vid mycket låga koncentrationer o ...