Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Fluidiserande sandfilter
Av: Patrik Hylland

I ett biologiskt filter omvandlar bakterier ammonium (NH4+) och nitrit (NO2-) till nitrat (NO3+) i en reaktion som kallas fr nitrifikation. Ammonium som r den joniserade formen av ammoniak (NH3) bildas vid bl. a. nedbrytning av biologiskt material samt utsndras av fiskar och andra djur i akvariet. Ammoniak och ammonium str i ett jmviktsfrhllande som r pH-beroende, dr den vervgande delen r ammonium. Ammoniak/ammonium och nitrit kan redan vid mycket lga koncentrationer orsaka fiskdd ...