Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Litt om Paratheraps slekten
Av: Per Øivind Pettersen

Etter Kullanders revisjon av Cichlasoma slekten i 1983 er det et kaos av forskjellige slektsnavn til de Mellom-amerikanske ciklidene. Slekten Paratheraps ble i 1988 beskrevet av Uwe Werner og Rainer Stawikowski, med P. breidhori som typart for slekten. Senere er det ikke blitt tilf¢rt flere arter til slekten, men det er alminnelig godtatt at "Cichlasoma" bifasciatum, guttulatum, zonatum, fenestratum, hartwegi, synspilum, melanurus tilh¢rer slekten. Lenge mente enkelte at "C". synspilum var ...