CARES
Annons

Ciklidstämman i Malmö 30-31 mars 1996 - Arrangörerna berättar
Av: Marcus Zadenius

Sommaren 95 fick Ciklidvännerna i Malmö en förfrågan om vi var intresserade av att hålla ciklidstämma i Malmö våren 96. I september månad bildades det en kommitté i föreningen bestående av Kurt Fredriksson, Leif Persson, Nils Tångberg och undertecknad Marcus Zadenius. Jag fick i uppgift att "ragga" föredragshållare, Nils Tångberg lokal och Kurt och Leif andra frågor rörande stämman. "Raggning" av föredragshållare Eftersom man nästan alltid måste vara ute i god ti ...