Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Verksamhetsberttelse fr ret 1995
Av: Lars Eldensj

Freningen

terigen har freningen slagit nytt rekord vad betrffar medlemsantalet. 1995 visade till slut p ett medlemsantal av 1390 st, av dessa var 1100 svenska, 190 danska, 81 norska och 4 finska medlemmar, vilket tydligt tillstyrker namnet Nordiska Ciklidsllskapet.

Freningen hade dessutom 15 utomnordiska medlemmar, vilket kan ses som anmrkningsvrt med tanke p att tidningen trycks p i huvudsak svenska.

Freningens rsmte fr verksamhetsret ...