Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

De andra stora sjöarna i Afrika
Av: Laif DeMason

Översatt från ljudband av Roger Häggström

Vid mötet i Karlskoga 25-26/3 höll Laf DeMason detta föredrag. Laif är en välkänd ciklidodlare från Florida i U.S.A. Eftersom översättningen gjorts från ljudband kan det förekomma felstavningar när det gäller artnamn och platser. Red.

Detta är ett nytt föredrag för mig, vanligtvis pratar jag om ciklider från Malawi- och Tanganyika sjöarna. Jag kommer inte att berätta om dessa här, jag skall istället försöka ...