Akvariekungen
Annons

Ciklider för sällskapsakvariet
Av: Rosie Clarke

Översättning: Roger Häggström

Materialet har hämtats från CompuServe's dator informations service FISHNET.

Familjen ciklider är ju en av de största och man får leta länge för att hitta en hobbyist som inte har en representant i sitt akvarium. För de som har begränsat akvarieutrymme vill jag berätta lite grand om de medlemmar av familjen som man mycket väl kan hålla i ett fredligt sällskapsakvarium.

Ciklider är ryktbara för sitt intressanta lekbete ...