Akvariekungen
Annons

En katastrof i det tysta - Viktoriasjöns Haplochrominer
Av: Doug Warmolts Jay Hemdal, Les Kaufman Joe Norton, Russ McAndrews

Utdrag ur artikeln "Lake Victoria Haplochromine Cichlids - Species Survival Plan" publicerad i Aquatic Survival, Bulletin of the Aquatic Conservation Network, Vol 2, Number 4, December 1993.

Habitat

Viktoriasjön är en grund (mindre än 100 m) och relativt grumlig tropisk sjö vars fysiska förhållanden har förändrats radikalt de senaste få årtiondena. Vattenvolymen har fått en mera permanent skiktning och en ökad grumling. De viktigaste biotoperna l ...