Sandby Ciklidhobby
Annons

P. Subocellatus
Av: Alf Stalsberg

Hei, her er jeg igjen med en liten fortsettelse på artikkelen som jeg begynte med i nummer 7/93, jeg håper at den fallt i smak. Den forrige artikkelen omhandlet Pallettcichliden, og denne skal omhandle en annen i samme slekten, nemlig en "bror" til Palletten; Pelvicachromis subocellatus .
Etymologi

Den ble beskrevet av Günther i 1871, men da under et annet navn, derfor er navnet til Günther satt med klammer, dette betyr at dagens navn ikke var det den ble beskrevet unde ...