Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Enantiopus melanogenys och E. spec. "Kilesa" - Två Tanganyika-sandlekare
Av: Ola Johannesson

Dessa båda ciklider är så kallade sandlekare och lever i stora flockar över sandiga bottnar i Tanganyikasjön där hanarna bygger sina stora kraterliknande bon.

I sjön finns de i Burundi, Tanzania och Zambia, men kan även hittas längs sjöns västra kust. De stora flockarna av fiskar består hela livet ut, som beräknas vara ca 3 år. Munruvande honor bildar också egna flockar och alla släpper ut sina yngel samtidigt E. melanogenys och E. spec. "Kilesa" är båda väldigt smala och långa, med en ...