Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Odling av Pterophyllum altum
Av: Björn Ander

Vid akvariesymposiet i Örebro 930918- 930919 redovisades en lyckad odling av Pterophyllum altum, Altumskalare.

Det är Sven Fornbäck som lyckats med den världssensationen. Han redovisade detta utan någon som helst förvarning, så det var nog många hjärtan som tog ett rejält skutt när man förstod åt vilket det håll det lutade.

Jag skall här försöka återge lite detaljer kring odlingen. Paret gick tillsammans med andra Altumskalarer och en del Diskus i ett ...