CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Åsikter och tankar om Norrländsk discus
Av: Anneli Afvander Erik Engström

Denna artikel är ingen vetenskaplig essä fylld av akvaristiska konstateranden och utprovade kemiska formler. Inte heller gör författarna anspråk på att inneha kunskaper på en nivå högt över den läsarkrets som artikeln vänder sig till. Nej, detta är bara en beskrivning av erfarenheter hos hobbyakvarister, glada över att ha fungerande akvarier och ett brinnande intresse.

I Rosvik får vi vårt kranvatten från Piteå, ett vatten som är mycket mjukt och med ett pH ...