Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Norsk cichlide forbund
Av: Ole Kristian Barkve

I 1991 var vi noen få personer, med hovedinteresse for cichlider, som hadde uformelle möter hjemme hos hverandre. Her ble det, selvfölgelig, pratet om cichlider. I tillegg ble det også litt mat og drikke. Etterhvert var det også noen av oss som önsket et litt mer formelt preg over disse mötene.

For våren-92 ble det valgt et styre som skulle være ansvarlig for drift av NCF og tema for mötene. Mötene skulle avholdes en gang i måneden. Styret bestod da Arve Solberg, Ole Kristian Barkve, S ...