Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Regler angående förstagångsodlingen
Av: Lennart Malmborg

1. Endast medlem i NCS kan deltaga.

2. Det gäller enbart ciklider.

3. Godkänd fisk skall aldrig tidigare ha odlats inom området. (Området = Sverige, Norge eller Finland. Ej Danmark p.g.a. egen registrering av förstagångsodling). Registrator kan ge preliminärt förhandsbesked.

4. Godkänd fisk måste anges med korrekt vetenskapligt namn, eller om sådant inte finnes, med accepterat handelsnamn samt fångstplats angiven. (Det räcker ...