CARES
Annons

Anmälningsblankett förstagångsodling
Av: Lennart Malmborg

Odlarens namn:
Adress:
Telefonnummer:
Fiskens hela namn:
Dag för leken:
Dag när äggen kläcktes eller när ynglen släpptes ut:
Anmälan till registrator:
Slutanmälan till registrator:
Kontrollantens namn:
Telefonnummer:


Regler

Anmälan skall ske till registrator, för munruvande fiskar medan honorna "tuggar", för övriga inom fem dagar efter att ...