Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Anmlningsblankett frstagngsodling
Av: Lennart Malmborg

Odlarens namn:
Adress:
Telefonnummer:
Fiskens hela namn:
Dag fr leken:
Dag nr ggen klcktes eller nr ynglen slpptes ut:
Anmlan till registrator:
Slutanmlan till registrator:
Kontrollantens namn:
Telefonnummer:


Regler

Anmlan skall ske till registrator, fr munruvande fiskar medan honorna "tuggar", fr vriga inom fem dagar efter att ggen klck ...