Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Varför gör honan allt arbete
Av: Dale Speirs

Översättning: Roger Häggström

Första gången publicerad i tidskriften "Apisto-Gram" Vol. 4 (2) 1986. Apisto-Gram är oficiell tidskrift för "Apistogramma Study Group" i Amerika.


I släktet Apistogramma är det vanligtvis honan som sköter allt arbete med att föda upp ynglen. Hon försvarar ynglen mot varje levande varelse som kommer nära, inklusive fadern till kullen. Hos andra släkten av ciklider är bägge föräldrarna engagerade i skötseln av ynglen, eller också ...