Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Gallring av yngel
Av: Roman Sznober

Översättning: Roger Häggström

En mening man ofta ser i slutet av en artikel som just beskrivit lekbeteendet hos en art är: "gallra bort yngel om det är nödvändigt när de blir äldre". Antagligen måste gallringen göras eftersom arten är så fruktsam att dess avkomma annars hotar att översvämma jorden. Men hur gör man- och VAD är egentligen gallring? Där brukar artikeln vanligtvis avslutas och lämna läsaren i bryderi om vad som skall göras när ödestimmen kommer. Uta ...