Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Positivlistorna
Av: Kjell Fohrman

För en tid sedan besökte undertecknad och Hans Emilsson en ciklidträff i Tyskland. Vi lyssnade bl.a. till föredrag av Ad Konings (den oförtröttlige), den här gången berättade han om Malawiciklider. Berndt Killian höll ett föredrag om Sydamerika och Heinz Bücher berättade om Tanganyikasjöns fiskar.

Det var dessutom en hel del kommers där olika affärer sålde fisk och prylar. Några av de mera minnesvärda sakerna som bjöds ut var bl.a. odlade Gnathochromis permaxillaris. Berndt Seil ...