Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Apropå tidigare artikel_arkiv i CB
Av: Alf Stalsberg Hans Appelskog

Aulonocara från Malawisjön

I nummer 9/92 av Ciklidbladet fanns en lång och intressant artikel om Aulonocarasläktet. Artikeln var en översättning från tidskriften Tropical Fish Hobbyist, januari- 90. I denna publikation ifrågasätter Konings det korrekta i att placera in de gula och orange varianterna av släktet Aulonocara från Chipoka, Maleri, Benga och Usisya under samma artnamn- A. baenschi. I sitt stora verk; Cichlids of Lake Malawi som gavs ut se ...