Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Geophagus argyrostictus
Av: Max P. Bjorneskov

En lille tilfojelse til billedet af Geophagus spec. "Xingu" i Ciklidbladet 3/92 side 7

Den viste art blev beskrevet i 1991 af S. O. Kullander. Det er dog nogle år siden at den blev fundet. Rainer Stawikowski og et par af hans rejsekammerater fandt arten i 1988. De fandt denne flotte Geophagus i Rio Xingu ved byen Altamira.

Biotopen hvor arten forekommer er i september meget varm, helt op til 35 C! Bunden ved flodbredden består af klipper med et tyndt lag aflej ...