Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Lite mer om foder
Av: Kjell Fohrman

I förra numret av Ciklidbladet tog jag upp akvariefiskfoder på ett allmänt sätt. Denna gång tänkte jag titta lite mer på vilka olika slags foder som finns på marknaden.

Kvaliteten på det foder som dominerar i Sverige tycker inte jag är speciellt hög. Det dominerande fodret, ca 60% av marknaden, döms totalt ut av de flesta akvarister. Det är ett onaturligt foder med ett dåligt näringsvärde och som skitar ner ofantligt i akvariet. Det näst största fodret, ca 20 % av mar ...