Sandby Ciklidhobby
Annons

Rapport fra Foredrags-weekend i Hamburg
Av: Vagn Palm Hansen

10 utenlandske gjester hadde funnet veien til Hamburg 31 August og 1 September. Av disse var 7 fra Stockholm, 2 fra Lin-köping og 1 fra Norge (undertegnede).

Grunnen til reisen var 10-års jubileum i Region Hamburg av Deutsche Cichliden-Gesellschaft. Været var i toppklasse. Uheldigvis, kan man nesten si, for det var nok en overveiende årsak til, at fremmötet bare var ca. 60 personer. Arrangementet var lagt opp til ca. 150 gjester, så egentlig var det litt flaks for arrangörene, a ...