CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Föreningsnytt
Av: Mikael Lövebrant

Vinnarna i prenumerationstävlingen

Vi utlyste ju, som de minnesgoda medlemmarna säkert minns, två olika prenumerationstävlingar i CB 10/90. Resultatet av dessa utlovades att bli publicerade i CB 3/90, vilket härmed också sker. Dessutom utvidgar vi nu utformningen av värvningskampanjen något. Mer om detta senare.


Snabbhetstävlingen

Först vinnarna i snabbhetstävlingen, som ju gick ut på att betala in medlemsavgiften före Januari månads utgång. Vi fi ...