Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Freningsnytt
Av: Mikael Lvebrant

Vinnarna i prenumerationstvlingen

Vi utlyste ju, som de minnesgoda medlemmarna skert minns, tv olika prenumerationstvlingar i CB 10/90. Resultatet av dessa utlovades att bli publicerade i CB 3/90, vilket hrmed ocks sker. Dessutom utvidgar vi nu utformningen av vrvningskampanjen ngot. Mer om detta senare.


Snabbhetstvlingen

Frst vinnarna i snabbhetstvlingen, som ju gick ut p att betala in medlemsavgiften fre Januari mnads utgng. Vi fi ...