CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pressgrannar
Av: Lennart Malmborg

Det vore bra om den här spalten på sikt kunde kompletteras med notiser om aktuell läsning även från andra tidningar än de som nämns i texten nedan.

I DATZ novembernummer finns följande av ciklidintresse:
- En rapport om nyimport av en Crenicichla från norra Brasilien.
- Odlingserfarenheter av Apistogramma hongsloi. Snygg fisk!
- Om Tilapior i Mexico. I artikeln redovisas en del negativa följder pga. utplantering av fiskar som inte tillhör den inhemsk ...