Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Presstopp!!!
Av: Roger Häggström

Planerna på att införa positivlistor, enligt förslaget från Lantbruksstyrelsen i Sverige, är av allt att döma för tillfället lagda på is! Beslutet, som ännu inte är officiellt, togs av Lantbruksstyrelsen vid ett möte den 8:e Oktober. Vid mötet närvarade representanter för olika djurhobbyföreningar, experter av olika slag, grossister och veterinärer.

Anledningen till beslutet är det massiva förkastandet av förslaget från de flesta av de remissinstanser som yttrat sig. Bl.a. har veterinä ...