Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Breven
Av: Tommy Jansson

Red. Tommy Jansson i Gävle, tack för alla dina brev, redaktören rodnade nästan av allt ditt beröm, både av tidningen och mina egna anspråkslösa artikel_arkiv. Självklart är CB inget expertorgan, tvärtom anser jag att egna iakttagelser och funderingar är minst lika värdefulla som de mera vetenskapliga artikel_arkivna. Några av dina önskemål är redan tillgodosedda, förhoppningsvis får jag tid att skriva första delen av min reseberättelse till Malawisjön till nästa nummer.