Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Fiskfoder. Del 2
Av: Roger Häggström

Här kommer fortsättningen på Rogers artikel om fiskars foder. Denna gång handlar det om näringsfysiologi och olika typer av foder. Mycket nöje!


Näringsfysiologi

Mycket finns skrivet om hur olika näringsämnen omsätts hos däggdjur, och då särskilt hos människan, däremot är litteraturen, av naturliga skäl, betydligt magrare när det gäller fiskar.

Det är dock väl känt att det existerar stora skillnader mellan metabolismen hos däggdjur ...