Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidister!
Av: Tomas Thierfelder

Dags för nummer två 1990! Först av allt vill jag dementera en del av vad jag skrev i förra numrets ledare. När jag berättade om våra klumpiga rutiner vad beträffar införandet av färgillustrationer så grundade jag detta på felaktig information. Vår eminente tryckare, som tydligen läser Ciklidbladet med stor iver, påpekade ett och annat för mig som jag skall återge här. Det är tydligen så att "hanteringstiden" för färgbilder, från foto till illustration, ingalunda är tre månader som jag skrev, uta ...