Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Redaktörens privilegium
Av: Tomas Thierfelder

Ciklidister !

Så är vi framme vid en ny årgång av Ciklidbladet och i o. med detta får övergången till det nya "bladet" anses vara genomförd. Samtidigt börjar jag inse vilket jättearbete det innebär att ge ut en så pass omfattande tidskrift så ofta som tio gånger per år. Det är inte något man bara sätter sig ner och gör när det är dags utan snarare något man lever med. I förra numret hade det smugit sig in några fel. Först och främst så uppgav jag att Bernd Se ...