CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Verksamhetsberättelse 1989
Av: Mikael Lövebrant

Ciklidbladet

Under verksamhetsåret 1989 kommer troligen 10 nummer av tid ningen att ha publicerats. Troligen därför att redaktionen ändras i samband med stämman. Eftersom denna förändring kan innebära igångkörningsproblem vill vi inte utlova 10 nr i år. Den nya redaktionen och dess idéer och intentioner presenteras dels på stämman och dels i en programförklaring i första CB efter den.

Bladets innehåll i år har varit mycket bra. Innehållet i artikel_a ...