CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Redaktörens Privilegium
Av: Tomas Thierfelder

Kära läsare:

Nummer nio/tio är serverat! I år har det, tack vare arbetet med att datorisera redaktionen, varit svårt att följa några tidsplaner. För att komma ifatt avslutar vi årgång-89 med ett dubbelnummer. Förhoppningsvis kommer detta att hamna i er brevlåda någon gång i januari 1990. Ungefär samtidigt kommer nummer ett 1990, och från och med detta nummer kommer vi att införa presstopp-tekniken. Vilket datum som kommer att gälla vet vi inte ännu. Detta meddelas antagligen i nummer e ...