CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Adoption hos Apistogramma- honor
Av: Ingemar Ander

Det är känt att har man två yngelvårdande honor av en del Apistogramma- arter kan det bli så att ynglen sluter upp kring den ena honan medan den andra blir helt utan yngel.

Fenomenet kräver naturligtvis en förklaring! Det biologiska syftet med livet är att sprida sina egna arvsanlag (gener). Individerna inom varje art tävlar med varandra i att göra detta så bra som möjligt. Man säger att varje individ försöker maximera sin reproduktiva framgång. Olika arter har f ...