CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

En kort presentation av Tanganyikaredaktionen i Linköping
Av: Hans Appelskog

Som en följd av omorganisationen av NCS- redaktionen har en "under- redaktion" bildats i Linköping. Vi kallar oss för Tanganyikaredaktionen, men det betyder inte att vi skall arbeta enbart med Tanganyikasjön. Tvärtom har vi en ganska bred framtoning, kapabla att handskas med de flesta akvarie- frågor.

Vi som ingår i redaktionen heter Hasse, Hindrik och Tomas. Utförligare namn och adresser lämnas nedan. Vi är akvarister med ganska skild bakgrund. Våra gemensamma drag är att ...