Akvarieleasing
Annons

Chromidotilapia guentheri
Av: Ingemar Ander

Den här arten kallas ibland munruvande palettciklid. Släktet Chromidotilapia innefattar dock ett flertal arter, enligt Linke och Staeck nio stycken. Samtliga är såvitt man vet munruvare i något avseende. Släktet härstammar från Västafrika, närmare bestämt från ett område som sträcker sig från Kongo- bäckenet i sydost till Liberia i nordväst.

Huvudsakligen förekommer de här arterna i kusttrakterna, men någon art härstammar från det inre av Kongobäckenet (Ko ...