Akvarieleasing
Annons

Cichlasoma fenestrata
Av: Sven-Ola Karlsson

Vid ett av mina besök i Utopia Zoo, Kalmar, fastnade jag vid ett av de många akvarierna. Det innehöll ett mindre antal av en för mig ny cichlasoma- art. Efter en pratstund med Kjell visade det sig att dom var med i en sändning från Holland. Om dom var vildfångade eller ej var oklart. Den gången blev det inget köp av, men vid resan därpå fick jag med mig två stycken som hade parat ut. De fick gå i ett 350 l akvarium tillsammans med några andra centralamerikanare, däribland texascik ...