Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nya taxa hos Aulonocara och Trematocranus
Av: Andreas Spreinat

Översättning: Ingemar Ander

Länge var den övervägande delen av Aulonocara- arterna och varianterna därav endast kända under sina handelsbenämningar. Helt nyligen utkom tre arbeten om denna ciklidgrupp, vilket har lett till djupgående ändrin- gar i systematiken. De taxonomiskt relevanta resultaten av dessa pu- blikationer skall här kort återges. Dessutom skall ges en översikt över de hittills från Malawisjön exporterade Alonocara- arterna/ varianterna liksom en tillordning av han ...