Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Gallup
Av: Kjell Fohrman

På det extra ciklidmötet i Kalmar gjordes en galupp på vad närvarande personer ville se i Ciklidbladet. Den var upplagd så att deltagarna fick värdera från ett till fem (ett = ointressant, två = ganska ointressant, tre = går väl an, 4 = ganska intressant och fem = mycket intressant) olika ämnen. I samband med ciklidinventeringen vill vi göra samma sak.


Ämnesområde värdering
Ciklidinventering, Ciklidbörsen, Månadens Ciklid, NCS Artbeskrivning, Reseberä ...