Akvarieleasing
Annons

Tanganyikasjöns långfenade skönheter, Del II
Av: Sten Holmquist Lars-Erik Forsberg

Grund, stenig kust

Tre arter eller artkomplex av "Featherfins" förekommer inom denna biotop. Framförallt så förekommer dessa fiskar i övergångszonen mellan denna biotop och den rena sandbiotopen. Leken försigår i sandbiotopen, men mycket av födosökandet tar plats bland stenarna.


Ophthalmotilapia heterodonta

Denna art har förut räknas som en underart till O. ventralis men har numera fått status som egen art. ...