Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklidbladet, En medlemsangelägenhet ?
Av: Lennart Malmborg

Vid Göteborgs Ciklidgrupps septembermöte diskuterades vår medlemstidning. En del medlemmar tyckte att de framförda åsikterna kunde bli ett debattinlägg i Ciklidbladet även om allt inte är nyheter.

De framförda tankarna skall ses mot bakgrunden av att vi vill ha kvar vår medlemstidning i framtiden inte skall försvinna som Tidskriften AKVARIET nyligen gjort. Dessutom måste vår redaktör få en rimlig arbetsbörda och orka fortsätta.

Vad göra åt bristen på artik ...