Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Biologisk nedbrytning
Av: Lars-Erik Forsberg

I en artikel i Akvariet nummer 9-10 1987 berör Thore R. Kjellberg organiska ämnens nerbrytning i saltvattensakvariet. Antingen har författaren förenklat framställningen så att den blir felaktig eller obegripbar eller också behärskar han inte ämnet. Jag tillhör de människor som vill uppmuntra andra akvarister oavsett kunskapsnivå att dela med sig av sina erfarenheter i tidskrifter som Akvariet och Ciklidbladet. Därför försöker jag ofta förbise saker som jag uppfattar som felaktigheter, men denna ...