Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

En döende afrikansk sjö
Av: Eric Adams

Översättning: Bo Thurén

Vid ekvatorn, gränsande till Kenya, Uganda och Zaire,ligger Viktoriasjön, världens tredje största sjö.Sjön har en yta motsvarande Schweiz och var en gång i tiden hemmet för hundratals endemiska ciklidarter, vilka nu snabbt håller på att utrotas efter Nilabborrens (Lates niloticus) ankomst.

Väldigt få fiskar har exporterats från Viktoriasjön och de som nu finns i fångenskap kanske snart blir allt vad som finns kvar av en helt unik ciklidfauna. De ...