Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Årsmöte i Kalmar 1987-11-22
Av: Bo Thurén

Årsmötesprotokoll.

1. Årsmötets öppnande.
Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna (ca. 40 st). och förklarar årsmötet öppnat.
2. Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutar, att årsmöte i Kalmar 1987-11-22 utlysts i vederbörlig ordning.
3. Föredragning av föredragningslista.