CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

rsmte i Kalmar 1987-11-22
Av: Bo Thurn

rsmtesprotokoll.

1. rsmtets ppnande.
Ordfranden hlsar mtesdeltagarna vlkomna (ca. 40 st). och frklarar rsmtet ppnat.
2. rsmtets behriga utlysande.
rsmtet beslutar, att rsmte i Kalmar 1987-11-22 utlysts i vederbrlig ordning.
3. Fredragning av fredragningslista.