Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Nanochromis dimidiatus - Och några av dess släktingar
Av: Roland Numrich

Översättning: Ingemar Ander

Under de tre till fyra senaste åren har vi som är intresserade av västafrikanska ciklider fått tillgång till en hel rad nya fiskarter, vars vetenskapliga ställning och bestämning bereder en del problem. Detta gäller särskilt för arterna kring Nanochromis dimidiatus. Den sedan länge kända så kallade N. dimidiatus dog ut ur våra akvarier i mitten av sjuttiotalet och importerades inte vidare. Jag säger medvetet så kallade, efters ...