Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidstämman i Kalmar
Av: Kjell Fohrman

På annan plats i tidningen framgår att arbetet för stämman är i full gång. I skrivande stund är dock inte hela programmet klart, men det blir minst tre föredrag. Ett om Malawi av Tysklands främste inom detta område förnärvarande. Han kommer hem från en resa till Malawi sjön sex dagar före vårt möte, så hans föredrag är verkligen rykande färskt. Han heter Andreas Spreinat. Benny B. Larsen kommer att hålla det föredrag han höll vid den dåligt besökta Ciklidstämman i samb ...